Bestyrelse - Broager Sparekasse

Ny formand og nyt medlem

Ny bestyrelse i Broager Sparekasse

Ny bestyrelse i Broager Sparekasse

Nyt bestyrelsesmedlem og ny formand i Broager Sparekasses bestyrelse er med til at sætte dagsordenen i fremtiden.
Efter 8 år i sparekassens bestyrelse er Malene Lehman trådt ud, og i stedet er Anne-Mette Michelsen kommet ind i bestyrelsen efter repræsentantskabsmøde den 14. marts. Anne-Mette Michelsen bor i Rødekro og er chef for Borgerservice, IT og Digitalisering i Haderslev Kommune.

”Anne-Mette er et friskt pust og har mange gode idéer til fremtiden. Og så er hun også repræsenteret i området omkring Aabenraa og Haderslev, hvor vi gerne vil være endnu mere synlige, så det er dejligt at have fået hende med” fortæller sparekassedirektør, Lars Christensen.

Ny formand
Peter Johannsen takkede af til garantmødet i marts med at fortælle, at det var hans sidste garantmøde som formand. Peter Johannsen falder for aldersgrænsen om et år, og ønsker at give stafetten videre for at sikre en god overgang. Bestyrelsen har derfor netop på konstituerende bestyrelsesmøde den 1. maj 2018, valgt, at advokat Erik Johannsen, hidtil næstformand, skal være ny formand. Peter Johannsen bliver næstformand i sit sidste år i bestyrelsen.

”Med vores nye formand og næstformand sikrer vi en god overdragelse og synergi i fremtiden. De kender begge sparekassen indgående, men en ny formand vil også betyde en ny måde at gøre tingene på, og det hilser vi også velkommen” fortæller Lars Christensen.

Store ambitioner
Det går rigtig godt i Broager Sparekasse, det viser det seneste årsregnskab, som for andet år i træk satte rekord. Der kommer fortsat nye kunder til og sparekassen har et godt omdømme både blandt erhverv og private.

Sparekassen har også store ambitioner om at vækste på erhvervssiden. Mange pengeinstitutter flytter deres erhvervscentre til andre byer som Haderslev og Kolding, så efterhånden er sparekassens erhvervsafdeling en af de største i Sønderborg Kommune, og denne fordel er sparekassen klar til at udnytte.

Seneste store nyhed fra Broager Sparekasse er, at vi nu også er i Vojens. Sparekassen har ansat den erfarne og lokalt kendte Per E. Petersen, som skal være drivkraften bag sparekassens tilstedeværelse i Vojens.

”Vi er spændte på at følge vores udvikling i Vojens. Det ligger i naturlig forlængelse af vores nuværende område, og vi ved, at der er et stort potentiale. Vores indstilling er, at hvis Vojens vil os, så vil vi også Vojens” afslutter Lars Christensen. 

På billedet ses Peter Johannsen, Erik Johannsen og Anne-Mette Michelsen.