Det handler om at sikre din økonomiske fremtid

Pension og forsikringer

Pension

Hos Broager Sparekasse har du indflydelse på investeringen af dine pensionsmidler. Før du kan fordele din pensionsopsparing på forskellige investeringer, skal du tage stilling til din vilje til at tage risiko. Risiko kan også udtrykkes som udsving i afkast. 

Læs mere om vores forskellige pensionsprodukter.

 

Selvstændig erhvervsdrivende

Som selvstændig erhvervsdrivende er det fristende at betragte virksomheden som en pensionsopsparing. 

Men det kan være risikabelt at sætte alt på et bræt. Derfor kan det betale sig at supplere opsparingen i virksomheden med en pensionsopsparing hos os. Og som selvstændig erhvervsdrivende har du gode muligheder for at lave pensionsordninger. 

 

Vi kan hjælpe dig med at "skræddersy" en pensionsordning, der passer netop til dig og din virksomhed.

Pension og forsikring er to størrelser, der ofte hænger sammen. Vi tilbyder en lang række forsikringer gennem vores samarbejdspartnere og sammensætter dækningerne, så de passer til dig.

 

30%-ordningen kan anvendes, hvis du driver virksomhed i personligt regi.
Selvstændige, der driver virksomhed i personligt regi under virksomhedsskatteordningen, kan indbetale op til 30% af årets overskud på ratepension eller en livrente.
Beregningsgrundlaget for 30% er årets overskud før finansiering. 

 

Kontakt din rådgiver for at drage fordel af denne gode mulighed for at indbetale på en ratepension.

 

Forsikringer

Broager Sparekasse kan, i samarbejde med AP Pension og Topdanmark, tilbyde en række forskellige forsikringer. 

 

Erhvervsforsikring

Broager Sparekasse tilbyder erhvervslivsforsikring til dig som selvstændig erhvervsdrivende samt din virksomheds nøglepersoner.

Forsikringen kan oprettes med din virksomhed som forsikringstager, hvilket vil sige, at virksomheden betaler præmien. Og kommer forsikringen til udbetaling, udbetales den til din virksomhed. 

 

Netbankforsikring

Som erhvervskunde i Broager Sparekasse har du automatisk en Netbankforsikring i din Netbankaftale. Du kan læse mere om forsikringen på siden om netbankforsikring. 

 

Kritisk sygdom

Broager Sparekasse kan, i samarbejde med AP Pension, tilbyde en forsikring, der giver dig frihed i en svær tid, hvis en kritisk sygdom diagnosticeres.

 

Livsforsikring

I samarbejde med AP Pension kan vi tilbyde dig en livsforsikring. Forsikringen kommer til udbetaling uanset om dødsfaldet sker på grund af ulykke eller sygdom.

 

Tab af erhvervsevne

Vi kan, i samarbejde med AP Pension eller TopDanmark, tilbyde dig en forsikring, der kan give dig en økonomisk sikkerhed via månedlige udbetalinger, hvis du mister din erhvervsevne som følge af sygdom eller ulykke.

 

Erhvervslivsforsikring

Tegn livsforsikring til selvstændige erhvervsdrivende eller til virksomhedens nøglepersoner. Forsikringen kan også tegnes for at sikre kompagnoner.

 

Sundhedssikring

Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med behandling af sygdom, således at du har mulighed for at sikre dig hurtig behandling på privathospitaler.

 

Broager Sparekasse modtager provision for tegning af ovennævnte forsikringer.