Corporate Social Responsibility

Socialt ansvar

Broager Sparekasse har truffet et valg. Vi vil være med til at gøre en positiv forskel for vores verden, både nu og for fremtidige generationer. Vi vil hjælpe til hvor vi kan, og hvor det giver mening for os – nemlig lokalt og sammen med vores kunder.

En sparekasse med samvittighed

I Broager Sparekasse lever vi efter et værdisæt, der omhandler ordentlighed og vindermentalitet. Det er grundstenene i Broager Sparekasse, og det betyder, at vi altid agerer på en ordentlig måde i vores arbejde og over for vores medmennesker – og dette med en tro på os selv og vores evner, på trods af vores lille størrelse.

Med grundsten som disse følger også en følelse af ansvar. Vi er en sparekasse med samvittighed, og vi føler et ansvar for at behandle vores verden, vores klima og vores fremtidige generationer på en ordentlig måde, som vi kan stå inde for. 

Denne seneste sommer i Danmark har vi kørt rundt med åbne vinduer og slænget os på stranden og i havestolene mens vi dårligt har kunnet tro på, hvor heldige vi har været med vejret. Og det har da været dejligt varmt! Faktisk så varmt, at der flere steder blev slået varme- og tørkerekorder. Vores verden og vores klima lige nu er ved at gennemgå en voldsom udvikling, og al forskning viser, at det går hurtigere end forventet. Klimaforandringer er ikke længere et ord, der klinger af noget fremmed eller noget, der ligger langt ude i fremtiden. Det er rent faktisk en ændring, vi nu kan mærke og se i vores dagligdag. Og selvom det ved første øjekast virker herligt med ekstremt lange og varme somre, er det nogle forandringer, der har meget seriøse konsekvenser for vores planet. Det bliver vi nødt til at tage alvorligt. 

I Broager Sparekasse føler vi et ansvar for at hjælpe til hvor vi kan. Vi er godt klar over at vi, som en lille sparekasse i det sydlige Danmark, ikke kan redde hele verden fra den ene dag til den anden – så havde vi for længst gjort det! Men det vi kan, er at gøre vores del og at hjælpe vores kunder til at de også får lettere ved at træffe de bæredygtige valg. 

Her kommer vores kerneværdier atter i spil. For med vores vindermentalitet følger ikke kun en tro på, at vi kan skabe de bedste resultater, både for vores kunder og for sparekassen. Den gør også, at vi har troen på, at hvis vi arbejder hårdt og står sammen, så kan vi flytte bjerge og være med til at påvirke udviklingen i en positiv retning. 

Når alt dette er sagt, er det vigtigt for os at gøre klart, at vi stadig er den samme Broager Sparekasse! Intet ved vores DNA ændrer sig, udover at farven bliver lidt grønnere. Vi er stadig det samme lokale pengeinstitut, der har fødderne solidt plantet i jorden, og som har højt til loftet og åbne døre. Vi håber nu blot at kunne give en ekstra håndsrækning for vores samfunds og vores fremtidige generationers skyld.

Vi støtter verdensmålene for bæredygtig udvikling 

I 2015 formulerede stats- og regeringsledere det, der blev til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals)1. Dette er 17 forskellige, men ganske konkrete, mål, der tilsammen skal bevæge verden mod et bedre sted. Et sted, hvor ulighed, fattigdom, sult og epidemier skal udryddes, og hvor alle børn skal have mulighed for en tryg opvækst og en god uddannelse. Og så er det ikke mindst en verden, hvor miljø, klima og bæredygtighed står absolut i toppen af dagsordenen. Det er en global beslutningsproces, der betyder, at vi alle har en forpligtigelse til at gøre en indsats for vores planet. 

Disse verdensmål danner rammen om den udvikling, vi, i Broager Sparekasse, gerne vil støtte op om og hjælpe med at fremme!

Vi har – til en start – valgt at fokusere vores indsats og opmærksomhed til de punkter, hvor vi mener, at vi har størst mulighed for at kunne rykke ved noget og gøre en forskel i vores lille, lokale sparekasse. Disse mål er: 

Mål 7: Bæredygtig energi 

”Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.” 
For os betyder dette at vi gerne vil være med til at støtte op om et skift væk fra fossile brændstoffer og mod alternative og vedvarende energikilder. Måden vi kan gøre dette på er ved at bakke op om tiltag, der gør rene energikilder mere tilgængelige. Der, hvor vi også ser vores rolle som pengeinstitut i forhold til dette mål, er ved at tilbyde billige lån og professionel rådgivning til vores kunder, der vil være med til at udskifte eller optimere deres egne energikilder til mere bæredygtige løsninger! 

Se også Zero Boliglån og Zero Billån. 

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 

”Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.” 
Her er vi på hjemmebane! Broager Sparekasse er og vil altid være lokalt forankret. Siden vi startede i 1845 har vi gjort meget for at give tilbage til vores lokalsamfund og bakke op om gode initiativer, der udvikler, skaber muligheder og spreder hjertevarme – så meget, faktisk, at vi årligt støtter forskellige tiltag med godt 2,5 millioner. Dette holder vi naturligvis ikke op med. 
Tværtimod vil vi arbejde endnu hårdere for at bakke op og sprede budskabet om gode og bæredygtige projekter og planer, der kan bidrage positivt til vores lokalsamfund.

Mål 13: Klimaindsats 

”Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.” 
Vi vil være med til at vores luft og have er rene til fremtidige generationer. Vi vil arbejde for, at vores lille lokalsamfund kommer til at være en oase, der står frem som et godt eksempel for resten af Danmark og verden. Derfor vil vi arbejde hårdt for at støtte op om bæredygtige projekter og ideer, og samtidig gøre det nemt og tilgængeligt for vores kunder at træffe de bæredygtige og klimavenlige valg – både gennem finansiering og rådgivning. Derudover er vi naturligvis også i fuld færd med at undersøge hvordan vi selv som sparekasse kan optimere og kompensere, så vi efterlader så lille et klimaaftryk som muligt!

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling arbejder frem mod en bæredygtig fremtid for både mennesker og vores planet inden år 2030. Dette mål er kun realistisk, hvis vi alle hjælper til. Det kan være nemt at tænke, at vi jo i forvejen gør nok i Danmark. Vi sorterer vores affald, køber LED-pærer (når de er på tilbud) og nogle af os har måske endda indført en eller to kødfrie dage om ugen; det kan da umuligt være vores opgave at rette op på klimaet på vegne af resten af verden, der sviner meget mere end os? Og nej. Vi kan heller ikke ændre det hele alene. Men hvis vi gør alt hvad vi overhovedet kan for at ændre vores vaner og trække i den rigtige retning, så har vi vores samvittighed lige så ren som vores lokale skove og strande, og kan stå frem som et godt eksempel for resten af landet og verden.

I 2018 nedsatte Finansudvalget en parlamentarisk arbejdsgruppe der skal sikre politisk fremdrift i arbejdet med at opfylde FN’s 17 verdensmål i Danmark. Formanden for arbejdsgruppen, Benny Engelbrecht (S), understreger her vigtigheden af, at vi også tænker disse globale verdensmål ind i et lokalt perspektiv: 

”FN’s verdensmål. Fra global til lokal 

FN's verdensmål om bæredygtig udvikling kan for mange ligge ret fjernt. Målene er ved første øjekast globale og omfattende, og det kan være svært at gennemskue, hvad man kan gøre for at bidrage til en bedre fremtid uden klimakrise, fattigdom og ulighed. Men vi har alle et medansvar, uanset hvor vi bor eller hvor vi går på arbejde. 
Når jeg har en stor interesse i, at flere og flere begynder at se verdensmålene som en naturlig del af deres arbejde og hverdag, er det først og fremmest fordi, at det handler om klodens overlevelse. Derfor har jeg også fornyeligt sagt ja til formandsposten i en ny arbejdsgruppe på Christiansborg, hvor jeg sammen med medlemmer fra alle Folketingets partier skal fremme arbejdet og kendskabet til verdensmålene herhjemme. Det er et stort stykke arbejde, som jeg er frem til.

Skal vi nå ambitionerne bag FN’s verdensmål er vi først og fremmest afhængig af de virksomheder, som kan udvikle de nye løsninger, der skal give os bæredygtig energi og bedre drikkevand. Men vi har i lige så høj grad brug for, at den del af erhvervslivet, hvis produkt eller service ikke har en direkte kobling til verdensmålene, tager ansvar og lader målene være en del af den måde forretningen drives på. Som Broager Sparekasse, der trods sin position som lille lokalt pengeinstitut, lykkes med at gøre de globale verdensmål konkrete og nære for netop deres forretning og hverdag. På samme måde skal vi også stille krav til landets kommuner om, at de tænker målene ind i byudviklingen, sådan at deres arbejde med tiden vil forplante sig lokalt i institutioner, foreninger og hos almindelige borgere. 
Der er ingen som forventer, at en kommune eller en lille lokal virksomhed kan redde hele verden alene. Men vi kan og bør forvente, at alle vurderer, hvor de bedst kan byde ind – med stort og småt. Tingene begynder nemlig at rykke sig i en positive retning, når alle bidrager med noget og hver enkel opfatter sig selv som en del af et større sammenhæng.”
Benny Engelbrecht (S) 

For det er nemlig relevant at tænke disse store verdensmål ind i et lokalt perspektiv! De kan lyde så fjerne, men virkeligheden er, at de ikke kun er globale mål, der skal tænkes som overordnede og fremmede. I virkeligheden, vores virkelighed, så kan der først rykkes ved det store billede hvis vi ændrer vores syn til at se det om en række små dele, der alle sammen skal bidrage til helheden. Det giver derfor ikke mening at læne sig tilbage og vente på at de andre ændrer adfærd før vi selv går til stålet. Hvis alle først og fremmest gør noget selv og handler lokalt, så vil det også afspejles globalt. Og derfor giver det også mening for Broager Sparekasse at give vores besyv med og hjælpe vores kunder med at gøre det samme. 

Vi vil hjælpe med at hjælpe 

I Broager Sparekasse arbejder vi hele tiden på at finde nye måder hvorpå vi kan bidrage til et bæredygtigt lokalsamfund. Derfor har vi udarbejdet nogle produkter, der skal gøre det super nemt og billigt for vores kunder at træffe bæredygtige og klimavenlige valg, der støtter op om vores miljø – både når det handler om rådgivning og finansiering!

Zero Boliglån 
For eksempel mener vi ikke, at det må være et uoverskueligt projekt at energioptimere sit hus som boligejer. Der findes så mange forskellige løsninger, store og små, der kan hjælpe til at gøre boliger mere energivenlige, så vi både kan spare på energien, passe på vores hjems indeklimaer, og hjælpe med at passe på vores alles miljø. 

Med Zero Boliglån vil vi gøre det mere tilgængeligt og billigere for vores kunder at vælge en energirenovering af deres bolig! 

Ikke nok med, at vi ved energioptimeringer kan være med til at passe på vores klima, så kan der også være penge at spare på varmeregningen. Men selvom intentionerne er der, kan det godt være svært at gennemskue hvor man skal starte, og hvad der er mest effektivt. Her følger en liste over blot nogle af de muligheder, der findes:

Isolering af varmerør 
Isolering af loft 
Isolering af hulmur 
Indvendig isolering 
Isolering af gulv 
Isolering af sokkel 
Vindafskærmning Fugning af vinduer/døre 
Udskiftning af glas i 
vinduer Udskiftning af vinduer/døre 
Udskiftning af ovenlysvinduer
Udskiftning af tag/ekstra isolering Opsættelse af luft/luft-
 Varmepumpe
Udskiftning af varmekilde til fjernvarme
Udskiftning af gasfyr Opsættelse af varme/luftvarmepumpe
Installation af jordvarme
Installation af anden
 Varmekilde
Ventilationsforbedringer
Installation of solvarme
Installation af solceller Installation af regnvandsløsning Installation af husstandsvindmølle
Udskiftning/installation af varmepumpe Udskiftning af toilet… Blot for at nævne en række eksempler. Som det fremgår af listen, er mulighederne mange og varierer meget i omfang og pris. Derfor vil vi også gerne hjælpe vores kunder med enhver usikkerhed der skulle stå til hindring for at overveje en energioptimering af deres bolig. 

Vi hjælper allerede vores kunder med gode råd om renteudvikling og lånkonvertering, så de kan minimere deres boligudgifter. Men i dag er energiforbruget også blevet en vigtig post – både på vores samvittighedskonto og på boligbudgettet.

I samarbejde med ZERObolig (en del af ProjectZero2) tilbyder vi derfor Energirigtig Boligrådgivning. Med udgangspunkt i en gratis energirapport fra ZERObolig kan vi finde frem til den bedste og mest fornuftige løsning for den enkelte kunde.


Et tilbud om Zero Boliglån ser således ud**: 
• Renten er pr. 2,75% pro anno 
• Max lånebeløb er kl. 200.000,- 
• Løbetid op til 10 år 
• Almindelig kreditvurdering 
• Kræver helkundeforhold i Broager Sparekasse 

Dette vil altså sige, at vi kan gøre det imponerende billigt og nemt for den enkelte kunde at tage beslutningen om at nedsætte deres energiforbrug, så de både sparer penge og hjælper vores miljø. 
Men boligen er ikke det eneste sted, hvor vi meget direkte kan gå ind og hjælpe vores kunder med at træffe et miljørigtigt valg:

Zero Billån 
Vi ved naturligvis godt, at det allerbedste for miljøet vil være, hvis vi alle skifter 100% til kollektiv transport – eller tager turen på cykel eller gåben. Men vi ved også, at dette for mange er en utopi når virkeligheden og hverdagen skal hænge sammen. Særligt i vores landsdel, hvor mange dagligt pendler på arbejde og er afhængige af fleksible transportmuligheder. Heldigvis er der også her muligheder for klimavenlige løsninger, så vi ikke nødvendigvis er tvunget til at cykle fra Broager til Aabenraa. I stedet kan man vælge en energirigtig bil med grøn samvittighed.

Men ligesom med energioptimering af bolig kan det virke både besværligt og alt for dyrt, at skifte den gamle benzinsluger ud med en energirigtig bil. Det vil vi gerne lave om på! 

Med Zero Billån behøver vores kunder hverken gå på kompromis med fleksibilitet, komfort eller økonomi, når de vælger en miljøvenlig bil. Ligesom vi kender det fra mange andre ting i vores hverdag er det nu også muligt at vælge en bil, der er energimærket fra A til A+++. Rigtig mange nye biler er både grønne og økonomiske at køre i, og det gælder ikke kun de små biler, men også de rummelige. Ved køb af en bil, der er energimærket A til A+++ tilbyder vi nu lån til finansieringen med Zero Billån! 

Kravene til Zero Billån er, at kunden skal være helkunde i Broager Sparekasse og købe en bil i energiklasse A til A+++. Derudover skal der tegnes kaskoforsikring på bilen. Zero Billån kræver 20% i egen udbetaling.

Er der tale om en ny bil kan løbetiden være op til 8 år. Er bilen brugt, trækkes dens alder fra de 8 år – f.eks. hvis bilen er 2 år gammel, kan løbetiden på Zero Billån være 6 år. 

Fakta om ZERObillån**:

• Pålydende rente er pt. 2,95% pro anno
• Gælder for biler i energiklasse A til A+++ 
• Løbetid op til 8 år minus bilens alder 
• Kræver min. 20% i udbetaling 
• Bilen skal kaskoforsikres 
• Kræver helkundeforhold i Broager Sparekasse

På denne måde kan det altså meget bedre betale sig for vores kunder at skifte bilen ud med en, der både er mere miljøvenlig og som har langt bedre brændstoføkonomi.

Zero Boliglån og Zero Billån er kun begyndelsen! Vi kommer til konstant og løbende at holde os opdateret på de bæredygtige tiltag i lokalområdet, som vi kan støtte; at arbejde videre med vores egen politik, således at vi som sparekasse sætter det mindst mulige klimaaftryk; og selvfølgelig at knokle for at finde på nye tilbud og gode løsninger, der gør det lettere for vores kunder at vælge den bæredygtige vej!

Broager Sparekasses ambitioner 

Som en lokalt forankret sparekasse føler vi først og fremmest, at vores ansvar ligger her. I vores lokalsamfund. Vi har gennem alle år haft fokus på at støtte op om gode tiltag og udvikling i vores lokalområde, og det vil vi blive ved med. Vi vil fortsat bakke op om foreningslivet med vores sponsorater og støtte til nye initiativer. Vi tager fortsat vores ansvar alvorligt i forhold til uddannelse og praktik for unge mennesker. I det hele taget ser vi det som vores pligt at give tilbage til det lokalsamfund, som vi selv er en del af.

Vi ser det også som en naturlig ting at følge med tiden, og tiden kalder nu på dette fokus. Der er så mange gode tiltag i vores nærområde, og hvis vi på nogen måde kan bakke om dem, er det vores mission. Til en start har vi lagt vores fokus på bæredygtighed, vores lokalsamfund og på klimaindsatsen. I samarbejde med vores kunder vil vi bidrage til at den skønneste del af Danmark til også at bliver den grønneste del af Danmark!
 
Hvor vi skal hen i fremtiden, vil tiden vise. Vi vil blive ved med at kaste lys på gode, bæredygtige initiativer og støtte op hvor vi kan! På samme måde vil vi fremover arbejde på at udvikle flere produkter, der kan gøre det billigere og nemmere for vores kunder at lave grønne prioriteringer med deres investeringer, der både giver et mindre klimaaftryk og økonomiske fordele.

Vi glæder os til at tage hul på dette kapitel i historien om Broager Sparekasse, og vi håber, at vores kunder vil tage imod vores intentioner og vores tilbud med lige så stor begejstring som vi føler!