Bestyrelsens kompetencer

Sammenstilling af bestyrelsens kompetencer i Broager Sparekasse

På baggrund af evalueringen af hvert enkelt bestyrelsesmedlem og til brug for rapportering til Finanstilsynet om den påkrævede viden og erfaring i bestyrelsen, bestyrelsens nuværende viden og erfaring og den påkrævede viden og erfaring, som bestyrelsen ikke besidder, jf. punkt 3-5 i Finanstilsynets ’Skema for kreditinstitutter til bestyrelsens evaluering af egen viden og erfaring og sammenhængen med virksomhedens forretningsmodel’.

Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer

Navn/Kompetence

Forretnings-model  Kreditirisici  Operationelle risici Forsikrings-mæssige risici Likviditets-risici IT-risici Kapitaldækning
og solvensbehov
Budget, regnskab, revision  Øvrige kompetence-krav Øvrige kompetencer
 Jan M. Løper  4 5 4 4 4 4 5 5 5
 Peter Eberle 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 Søren Andersen Jensen  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Rasmus Schumann Jepsen * * * * * * * * * *
Anne-Mette Faurholm Michelsen 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4
Richard de Churruca 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
 Erik Johannsen 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Kent Nissen * * * * * * * * * *
 Tilstrækkelig viden og erfaring samlet  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

*Rasmus Schumann Jepsen og Kent Nissen er først indtrådt i bestyrelsen 1. april 2020. Derfor vurderes det, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at vurdere deres kompetencer ift. pengeinstitut-bestyrelse.

Ovenstående model er opdateret december 2020.