Bestyrelsens kompetencer

Sammenstilling af bestyrelsens kompetencer i Broager Sparekasse

På baggrund af evalueringen af hvert enkelt bestyrelsesmedlem og til brug for rapportering til Finanstilsynet om den påkrævede viden og erfaring i bestyrelsen, bestyrelsens nuværende viden og erfaring og den påkrævede viden og erfaring, som bestyrelsen ikke besidder, jf. punkt 3-5 i Finanstilsynets ’Skema for kreditinstitutter til bestyrelsens evaluering af egen viden og erfaring og sammenhængen med virksomhedens forretningsmodel’.

Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer

 

Navn/Kompetence

Forretnings-model  Kreditirisici  Operationelle risici Forsikrings-mæssige risici Likviditets-risici IT-risici Kapitaldækning
og solvensbehov
Budget, regnskab, revision  Øvrige kompetence-krav Øvrige kompetencer
 Jan M. Løper  4 5 4 4 5 5 5 5 5
 Søren Andersen Jensen  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 René H. Jakobsen  4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
 Peter J. Johannsen  4 4 4 4 4 4 5 4 5 5
 Anne-Mette Michelsen  - - - - - - - - - -
 Erik Johannsen 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5
 Ulla S. Jeppesen  4 4 5 4 5 5 5 5 5 4
 Peter Eberle  4 4 4 4 4 5 4 3 4 4
 Tilstrækkelig viden og erfaring samlet  4 4 5 4 4 4 4 4 4 4

Anne-Mette Michelsen er indvalgt i bestyrelsen 14. marts 2018, og er således ikke med i ovenstående måling.

Ovenstående model er opdateret december 2017.