Revisionsudvalget

I henhold til bekendtgørelse om etablering af revisionsudvalg, har bestyrelsen i Broager Sparekasse nedsat revisionsudvalget med følgende medlemmer:

Erik Johannsen

Medlem af revisionsudvalget
Bestyrelsesformand

Søren A. Jensen

Medlem af revisionsudvalget
Medlem af bestyrelsen

Udvalgets opgaver omfatter:

· Overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen
· Overvågning af,  om sparekassens interne kontrolsystemer og risikostyringssystemer fungerer effektivt
· Overvågning af den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v.
· Overvågning og kontrol med ekstern revisors uafhængighed


Udvalget mødes mindst 3 gange årligt. 

Revisionsudvalgets kommissorium

Klik på linket herunder for at læse kommissoriet for revisionsudvalget i Broager Sparekasse.